เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13613
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM55 บ788ศ 2549
100 0  ^aเบญจวรรณ เนตรแขม
245 10 ^aการศึกษาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร /^cเบญจวรรณ เนตรแขม= A Study of group counseling emphasizing cognitive behavioral restructuring on depression in patients with depressive disorder at samutsakron hospital
246 31 ^aA Study of group counseling emphasizing cognitive behavioral restructuring on depression in patients with depressive disorder at samutsakron hospital
260    ^a^c2549
300    ^aก-ฌ, 122 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก่อนและหลังการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรมความคิด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 21 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คะแนนภาวะซึมเศร้าหลังการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรมความคิด ต่ำกว่าก่อนการให้คำปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aBenjawan Netrkhaem
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธ์,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM55 บ788ศ 2549 c.1 
  Barcode: 024632
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการให้คำ..
Bib 13613

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.