เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13608
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WS350.2 ณ451ศ 2549
100 0  ^aณิราวรรณ กุลวงศ์
245 10 ^aการศึกษาการพยาบาลที่เน้นทฤษฏีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำต่อพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมของเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลาง สถาบันราชานุกูล /^cณิราวรรณ กุลวงศ์ = A Study of nusing care emphasizing conditioning learning theory on aggressive behaviors of moderate mentally retarded children, rajanukul institute
246 31 ^aA Study of nusing care emphasizing conditioning learning theory on aggressive behaviors of moderate mentally retarded children, rajanukul institute
260    ^a^c2549
300    ^aก-ซ, 125 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมของเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นทฤษฏีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางอายุ 6-11 ปี จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ เด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลาง ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aNirawan Kullawong
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธ์,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WS350.2 ณ451ศ 2549 c.1 
  Barcode: 024655
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการพยาบา..
Bib 13608

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.