เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12977
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203 บ638ผ 2554
100 0  ^aบุบผา ธนิกกุล
245 10 ^aผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cบุบผา ธนิกกุล = The effect of self-helpgroup and empowerment on burden of caregivers ofschizophirenic patients in community / Bubpha Thanikkul
246 31 ^aThe effect of self-help group and empowerment on burden ofcaregivers of schizophirenic patients in community
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 175 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้เข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่พาผู้ป่วยจิตเภทมารับการรักษาหรือรับยาแทนผู้ป่วยที่คลินิกจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนภาลัยโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  0 ^aSchizophrenia^xNursing
650  0 ^aCaregivers^xTraining of
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแลที่บ้าน
650  7 ^aจิตเภท^xการพยาบาล
650  7 ^aผู้ดูแล^xการฝึกอบรม
700 0  ^aBubpha Thanikkul
700 0  ^aเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29376
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 บ638ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018351
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของกลุ่มช่วยเห..
Bib 12977

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.