เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12975
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203 ว436ผ 2554
100 0  ^aวันวิสา โพธิ์อิ่ม
245 10 ^aผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cวันวิสา โพธิ์อิ่ม = Effects of family psychoeducationon relapse preventive behaviors in schizophrenic patientsin community / Wanwisa Phoim
246 31 ^aEffects of family psychoeducation on relapse preventivebehaviors in schizophrenic patients in community
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 137 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ก่อนและหลังได้รับสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวและเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  0 ^aSchizophrenia^xRelapse^xPrevention
650  0 ^aFamilies^xPsychological aspects
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแลที่บ้าน
650  7 ^aจิตเภท^xการเกิดโรคกลับ^xการป้องกัน
650  7 ^aครอบครัว^xแง่จิตวิทยา
700 0  ^aWanwisa Phoim
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ว436ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018345
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของสุขภาพจิตศึ..
Bib 12975

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.