เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12967
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
090    วพ WM171 ว491ผ 2554
099  2 ^
100 0  ^aวาสนา วรรณเกษม
245 10 ^aผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลังต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ /^cวาสนา วรรณเกษม = TheEffect of nursing program enhancing adaptation andreminiscence on depressive symptoms among older personswith depressive disorder / Wasana Wannakasem
246 31 ^aThe Effect of nursing program enhancing adaptation andreminiscence on depressive symptoms among older personswith depressive disorder
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 147 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเปรียบเทียบอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุก่อนหลังและระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลัง และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แผนกผู้ป่วยนอก จานวน 30 คน
650  0 ^aDepression, Mental^xNursing
650  0 ^aDepression in old age
650  0 ^aAdaptation level (Psychology)
650  0 ^aReminiscing in old age
650  0 ^aOlder people^xPsychology
650  2 ^aDepressive Disorder
650  7 ^aความซึมเศร้า^xการพยาบาล
650  7 ^aความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
650  7 ^aระดับการปรับตัว (จิตวิทยา)
650  7 ^aการรำลึกถึงอดีตในผู้สูงอายุ
650  7 ^aผู้สูงอายุ^xจิตวิทยา
700 0  ^aWasana Wannakasem
700 0  ^aรังสิมันต์ สุนทรไชยา,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29277
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM171 ว491ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018362
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Depression in old age]
    หัวเรื่อง [Depressive Disorder]
    หัวเรื่อง [ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการพ..
Bib 12967

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.