เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน จังหวัดอ่างทอง / วรลักษณ์ ปิ่นทอง
 พิมพ์ลักษณ์  2548
 เลขหมู่  วพ WM105 ว275ก, 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ซ, 134 หน้า 1 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง จังหวัดอ่างทองจำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค
 หัวเรื่อง  1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการดุแล 3.สุขภาพจิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 9092

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.