เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด, 2563
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  60 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  โดยความร่วมมือของมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลวิชาการจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก
 หัวเรื่อง  โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19)
 ผู้แต่งร่วม  จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี|eเรียบเรียง
 ผู้แต่งร่วม  ภมรศรี แดงชัย|eเรียบเรียง
 ผู้แต่งร่วม  ไพโรจน์ เสาน่วม|eบรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร|eบรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
2563  
  Barcode: 005393
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการจัดการโร..
Bib 14699

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.