เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ชูศรี วงศ์รัตนะ
 ชื่อเรื่อง 
เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ
 ISBN  978-616-42-9977-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562, [2018]
 เลขหมู่  HA29 ช685ท 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 14
 ลักษณะทางกายภาพ  477 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ^"สถิติ^"
-- การแจกแจงความถี่
--การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
-- การวัดการกระจาย
-- การแจกแจงปกติ
-- ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง
-- การทดสอบสมมติฐาน
--การทดสอบเกี่ยวค่าเฉลี่ยและสัดส่วน
--การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบ
--การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีสองตัวประกอบ
--การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย --สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม -- การทดสอบไค-สแควร์ --สถิติน็อนพาราเมตริก
 หัวเรื่อง  คณิตศาสตร์สถิติ
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ
 หัวเรื่อง  สถิติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HA29 ช685ท 2562  
  Barcode: 005432
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
HA29 ช685ท 2562 ฉ.2 
  Barcode: 005266
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ชูศรี วงศ์รัตนะ]

    หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
    หัวเรื่อง [วิจัย]
    หัวเรื่อง [สถิติ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เทคนิคการใช้สถิต..
Bib 14651

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.