เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน / จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
 ISBN  978-974-03-3538-2
 เลขเรียก  WS350.8.P4 จ169ค 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  90 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
 หมายเหตุ  Summary: “ผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน” เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นประกอบกกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปงานของผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะงานดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงจัดว่าเป็นงานที่มีความยากและสำคัญมากงานหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานนี้ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็ก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักแหล่งบริการต่างๆตลอดจนทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -- ปกหลัง
 หัวเรื่อง  เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
 หัวเรื่อง  เด็กพิเศษ--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแลเด็ก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS350.8.P4 จ169ค 2559 ฉ.1 
  Barcode: 005494
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WS350.8.P4 จ169ค 2559 ฉ.2 
  Barcode: 005336
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็กวัยก่อนเข้าเรียน]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแลเด็ก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือผู้ดูแลเด็..
Bib 14593

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.