เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  พิมพ์ชนก เทศเขียว
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท / พิมพ์ชนก เทศเขียว = The Effect of discharge planning program with family participation on relapse preventive behaviors of schizophrenic patients
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Effect of discharge planning program with family participation on relapse preventive behaviors of schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2558
 เลขเรียก  วพ WM203 พ715ผ 2558
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  [11], 157 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 หมายเหตุ  Summary: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1)พฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังได้รับการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมและ 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มที่ได้รับการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทำที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วม 2)แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท หลังได้รับการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายอย่างมีทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Pimchanok Thatkiew
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203พ715ผ 2558 c.1 
  Barcode: 024571
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการว..
Bib 13672

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.