เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การทดลองใช้คู่มือการเรียนรุ้ด้วยตนเองในการเสิรมสร้างทักษะชีวิตเรืองเพศของวัยรุ่น(คู่มือวัยมันส์...รู้ทันรัก)/กรมสุขภาพจิต
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต,2549
 เลขหมู่  วจ HQ56.TJ3 ก454, 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ช, 94 หน้า 2 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.-- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.-- บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย.-- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.-- บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.
 หัวเรื่อง  เพศ - วัยรุ่น / เพศ - ทักษะชีวิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การทดลองใช้คู่ม..
Bib 8817

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.