เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยประเมินผลการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย / ประวิต เอราวรรณ์
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต , 2546
 เลขหมู่  วจ LB1570 ป376ร , 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  ค, 100 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน. - - วัตถุประสงค์ของการประเมิน. - - ประโยชน์จากการประเมิน. - - ขอบเขตของการประเมิน. - - นิยามศัพท์เฉพาะ. - - บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. - - แนวคิดและองค์ประกอบทักษะชีวิต. - - การเสริมสร้างทักษะชีวิต
 หัวเรื่อง  ทักษะชีวิต - นักเรียน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต - นักเรียน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยป..
Bib 7481

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.