ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 ชื่อเรื่อง 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและทำงานวิจัยด้วย Excel = Excel statisticanalysis / ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Excel statistic analysis
 ISBN  978-616-20-0957-0
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561
 เลขหมู่  HF5548.4.M523 ป471ก 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  iv, 392 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม
 หมายเหตุ  Contents: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
-- เตรียม Excelก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
-- การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Excel
--การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
--การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
-- การเลือกตัวอย่าง
--การทดสอบสมมติฐาน
-- การวิเคราะห์ความแปรปรวน
--การวิเคราะห์การถอดถอย
-- การทดสอบความเป็นอิสระกัน
--การวิเคราะห์อนุกรมเวลา --ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย Excel
 หัวเรื่อง  Microsoft Excel for Windows (Computer program)
 หัวเรื่อง  Microsoft Office (Computer program)
 หัวเรื่อง  Statistics--Data processing
 หัวเรื่อง  Statistics--Computer programs
 หัวเรื่อง  ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 หัวเรื่อง  ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
 หัวเรื่อง  สถิติ--การประมวลผลข้อมูล
 หัวเรื่อง  สถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HF5548.4.M523 ป471ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 024153
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14284

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.