ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 102 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา / เบลเรนก้า เจมส์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
MQ เด็กกับสติปัญญาทางศีลธรรมทางรอดของมนุษย์ชาติ / ธีระเกียรต..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
กรณีตัวอย่าง การพยาบาลและการฝึกอบรมบุคคลปัญญาอ่อนที่เกิดจากค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลโกง กันโกง ทางวิชาการ / อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
   อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประเมินความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินความสามารถทา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลบุคคลปัญญาอ่อนระดับรุนแรงที่มีสภาวะทุพโภชนาร่วมด้วย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชที่เป็นปัญญาอ่อน รุนแรงและมีพฤติกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาติดตามผู้ป่วยออทิสติกที่มารับการรักษาในปี พ.ศ. 2522 ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาว์ปัญญา ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาปัญญาและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชน ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษารายกรณีของบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ได้รับ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธภาพในครอบครัวเด็กออทิสติกเด็กปัญญา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฎก
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ข้อมูลพื้นฐานทางจิตวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไพบูลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินเชาวน์อารมณ์เด็กอายุ 2..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (ปสช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 7 - 15 ปี / กอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ชีวิตและงานของท่านปัญญานันทะ / พระมหาจรรยาสุทธิญาโณ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ชีวิตและงานของท่านปัญญานันทะ / พระมหาจรรยาสุทธิญาโณ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/102 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.