ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การสื่อสารในองค์การ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Dialogue..ดอกอะไร : เครื่องมือบริหารสมัยใหม่--เพื่อการพัฒนาอ..
   วรภัทร์ ภู่เจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.3
ว233ด
2553 
Logical communication สื่อสารอย่างมีตรรกะ ชนะ (ใจ)ทุกสถานการ..
   คัตซึมิ, นิชิมูระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5718
ค252ล 2551 
Logical communication สื่อสารอย่างมีตรรกะชนะ (ใจ)ทุกสถานการณ..
   คัตสึมิ, นิชิมูระ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HF5718
ค252L 2551 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา
   เฉินเหว่ย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HD30.28
ฉ491ก 2562 
การบริหารการสื่อสารขององค์การ : การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนไ..
   ไพโรจน์ วิไลนุช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.3
พ993ก
2557 
การสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2
   สุพัตรา สุภาพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ฟัง คิด อ่าน เขียน รวมยุทธศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD38.2
ฟ221 2553 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ/กริช สิบสนธ์
   กริช สิบสนธ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หาเรื่อง (ดีๆ) ใส่ตัว
   ประภาส ทองสุข / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.3
ป346ห ,
2554 
อัจฉริยะฉลาดฟัง : เคล็ดลับเพิ่มพลัง "การฟัง"แบบอัจฉริยะ=List..
   ลุงไอน์สไตน์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F323.L5 ล629อ 2552 
อัจฉริยะฉลาดเขียน = Writing Genius
   ลุงไอน์สไตน์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN147 ล629อ 2552 
เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงาน HR = HR communication
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.3
อ631ท 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.