ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 46 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การศึกษาอิสระ - - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การให้การบำบัดแบบสั้นร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน..
   อนุช ยิ่งจอหอ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM430.5.F2 อ186ห 2555 
การให้คำแนะนำแบบสั้นร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในผู้ดื่มสุร..
   เพียงใจฟุ้งสุทธิรัตน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM274 พ944ก 2556 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับ..
   ชลารัตน์ ดอนเกิด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55 ช244ก 2554 
จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับก..
   อรุณี สุวรรณโชติ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM420 อ418จ 2554 
บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการสอนพยาบาลวิชาชีพ : กรณี..
   นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWY160 น197บ 2550 
โปรแกรมบำบัดการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่ว..
   ช่อทิพย์ แตงพันธ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM402 ช317ป 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 6/46 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.